MENU
NIP 5751891568
Nazwa Firmy: Netpaka.eu
WWW: https://netpaka.eu/
Adres Powstańców Śląskich 54
Miejscowość Lubliniec
Kod pocztowy 42-700
Telefon

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:

Logistyka zapewnia sprawny przepływ dóbr między różnymi podmiotami. Dystrybucja towarów jest kluczowym elementem w procesie zaspokajania popytu. Zapewnia ich dostępność w sklepach i hurtowniach. Nie mniej ważną rolę pełni w przewozie surowców i części wytwórczych. Stąd prężny rozwój tego sektora. Jednocześnie transport stanowi istotny składnik kosztowy i operacyjny dla firm produkcyjnych i handlowych. Szukają one przez to możliwości oszczędności, ale też rozwiązań usprawniających pozwalających na wykształcenie przewag konkurencyjnych i wizerunkowych.   

Sposobem na znalezienie wolnych przestrzeni ładunkowych w korzystnej stawce i czasie dostaw lub na wystawienie swojej oferty transportowej jest skorzystanie z portalu giełdy przewoźników. Jednym z nowszych i lepiej zaprojektowanych serwisów tego typu jest netpaka.eu.

To portal z zagregowanymi ofertami, na którym można zamówić przewóz lub wystawić informację o możliwości zakupu usługi logistycznej do dowolnego kraju Europy, drogą lądową i wodną oraz  w wersji kombinowanej. Usługodawcy są sprawdzeni, przez co wszystko odbywa się w sposób bezpieczny i wygodny.

Skorzystać z platformy  mogą strony gestii transportowej, na których spoczywa obowiązek zorganizowana przewozu i jego opłacenia. Zgodnie z definicją gestia transportowa to zespół praw i obowiązków związanych z organizowaniem transportu towaru oraz ponoszeniem kosztów z nim związanych.

Decyzja o gestii transportowej podejmowana jest przez partnerów handlowych – sprzedającego i kupującego towar. W transporcie drogowym przyjęło się, że regulacja kosztów jest po stronie sprzedawcy, a towar sprzedawany jest wraz z dostawą do kupującego. To, która strona organizuje transport, jest jednak często ustalane drogą negocjacji i uściślane w kontraktach handlowych. Gestia transportowa może być mieszana. Sprzedający odpowiada za transport do portu załadunku, za pozostałą część transportu odpowiada już kupujący. Korzyścią stosowania gestii transportowej jest bezpośredni wpływ podmiotu odpowiedzialnego za dostawę na przebieg procesu transportowego – jego cenę, rodzaj środka przewozu oraz terminy.
Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w pobliżu