MENU
NIP
Nazwa Firmy: Interdont Support Q Sp. z o. o.
WWW: https://supportqpolska.pl
Adres Pukowca 15
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-847
Telefon 32 335 93 08

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:

W kontekście funkcjonowania organizacji gospodarczej system zarządzania jakością stanowi integralny element procesu gospodarowania zasobami, będąc zbiorem zasad, procedur oraz narzędzi mających wspierać realizację misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa. Inaczej można powiedzieć, że specyfiką takich systemów jest identyfikacja przyczyn niezgodności w procesach  oraz przeciwdziałanie błędom w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów działalności podmiotu.

Systemy jakościowe w przedsiębiorstwie stanowią zatem pewnego rodzaju instrukcję postępowania, której kluczowym celem jest stworzenie takich warunków działania, które pozwalałyby na ustawiczny rozwój firmy. Aby uzyskać odpowiedni stopień jakości oferowanych produktów lub usług, które byłyby zgodne z potrzebami klientów, należy postępować zgodnie z określonymi znormalizowanymi wymogami. 

W praktyce taki system obejmuje swoim zasięgiem całość przedsiębiorstwa oraz jej wszystkie operacyjne i funkcjonalne obszary. Jego istota sprowadza się do wypełniania klasycznych funkcji (planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania) w stosunku do działań wykonawczych.

Na świecie funkcjonują ujednolicone i znormalizowane systemy jakościowe, opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Podmiot jest ogólnoświatową federacją narodowych organizacji. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów zarządzania jakością zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych są koncepcje oparte na normie ISO serii 9001. Szczególną uwagę przywiązuje się do ustawicznego podwyższania u klienta zaufania do dostawcy (partnera biznesowego) wyrobu (usługi), a tym samym uzyskanie poprawy wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrażanie ISO 9001 w organizacji gospodarczej pozwala na:

  • znalezienie nowych klientów i poszerzenie rynków zbytu,
  • rozwój strategiczny w perspektywie długookresowej,
  • redukcję strat i kosztów wynikających z produkcji wadliwych wyrobów niespełniających standardów,
  • poprawę administrowania procesami,
  • uzyskanie certyfikacji usług,
  • usprawnienie kontaktów z dostawcami i klientami.

Z istotą oraz wymaganiami normy ISO 9001:2015 można zapoznać się na szkoleniu organizowanym przez katowicką spółkę Vertin. Oferta jest skierowana do osób pracujących w organizacjach dokujących certyfikacji produktów i usług.

Data dodania: 29-01-2022
Autor: Daniel Kaczmarek
Źródło:
https://vertin.pl/wdrozenia-systemow-jakosciowych/

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w pobliżu